Trenger du hjelp til søknad om bruksendring?

Om dere får problemer underveis og trenger hjelp til søknad om bruksendring, kan dere enkelt overlate det som gjenstår til en hjelpsom ansvarlig søker her hos bruksendring.no. Så lenge dere følger bruksendring.no sitt system, er det veldig enkelt for oss å vite hva som har blitt gjort, og hva som gjenstår.

Hvis dere bare klarer halvparten av søknadsarbeidet alene, da har dere allerede spart halvparten av alle utgiftene til ansvarlig søker 🙂

Gjør så godt dere kan, og føl deg trygg på at du har noen til å hjelpe deg om du skulle møte på komplikasjoner underveis!

Skriv gjerne til post@bruksendring.no eller via vår kontaktside, så tar vi kontakt så snart vi har mulighet.

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er regelverket som gjelder for en søknad om bruksendring. Denne loven styrer alt fra nasjonale og regionale planer, og ned til enkle, små private søknader til tiltak på bebygd eiendom.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven har departementet gitt forskrifter som er de mest aktuelle lovtekstene for noen som skal søke om bruksendring. Disse forskriftene bygger på plan-og bygningsloven, men er mer konkrete, og presiserer akkurat hvordan lovverket skal tolkes. Dette er da de tekniske forskriftene (TEK10) og byggesaksforskriftene (SAK10) som er de mest aktuelle.

Det er allikevel noen få kapitler som er viktige for deg som skal søke om bruksendring. For at du skal slippe å måtte lete igjennom lovdata sin nettside og en lang uoversiktelig lovtekst har vi her på bruksendring.no funnet frem direkte lenker til de paragrafene som er relevante og med tilhørende forklaringer på hva dette betyr for dere som søker bruksendring.

Fortsett å lese «Plan- og bygningsloven»

Søknadsskjema til Nabovarsel

Hvis bruksendringen fører til utvendige endringer på fasaden, eller økt trafikk og bruk, i form av selvstendig utleiedel, familiebarnehage eller lignende, må naboene varsles før det søkes om bruksendring overfor kommunen. Naboer får da en periode på 14 dager til å komme med eventuelle merknader eller innsigelser.

Du bør kontakte kommunen din for å få en liste over alle naboene som må varsles. Det er viktig at dere mottar en slik liste fra kommunen, fordi selv om dere kjenner naboene, kan det fortsatt være andre som også har rettighet