Hvordan lage et Situasjonskart for en Søknad om Bruksendring fra Tilleggsdel til Hoveddel

Alle søknader om tillatelse til tiltak hos kommunen må inneholde et situasjonskart. For et situasjonskart for en søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i egen bolig uten utvendige endringer skal det kun vises hvilken eiendom og bolig det gjelder. For å unngå misforståelse har vi her vedlagt et veldig enkelt eksempel som du kan kopiere for din søknad om bruksendring.

Første steg er å laste ned et situasjonskart i målestokk 1:500. Klikk på denne lenken for en veileder som forklarer hvordan du kan laste ned et slikt kart. For en enkel søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i egen bolig som er levert av huseier som privatperson, bør kommunen hovedsakelig akseptere et hvilket som helst kart så lenge det viser din eiendom.

Fortsett å lese «Hvordan lage et Situasjonskart for en Søknad om Bruksendring fra Tilleggsdel til Hoveddel»

Veileder til Tekniske Forskrifter for Søknad om Bruksendring – TEK17

For alle som skal søke om bruksendring, er det de tekniske forskriftene TEK17 som er de viktigste reglene som forteller hvordan du kan oppfylle dagens krav for å få din søknad om bruksendring godkjent hos kommunen.

TEK17 gjelder for alle typer bygg og konstruksjoner, er svært lang og det kan være forholdsvis uoversiktlig å finne frem for enhver førstegangsbruker. Ikke minst er det vanskelig å vite akkurat hva som er aktuelt for deg som kun skal søke om bruksendring i egen bolig.

Derfor har vi her utarbeidet en forenklet veileder som viser til akkurat de kravene som er viktige for deg som søker om bruksendring i en eksisterende bolig. Alt annet som ikke er nødvendig, er fjernet. Vi ønsker at du sparer tid og hodebry, og finner raskest mulig frem til akkurat det du har behov for.

Fortsett å lese «Veileder til Tekniske Forskrifter for Søknad om Bruksendring – TEK17»

Hvordan få tak i Reguleringsbestemmelser og/eller Kommuneplanbestemmelser

For byggesøknader og søknader om bruksendring er det 2 viktige sett med regler og krav som sier hva vi kan og hva vi ikke kan gjøre.

  • Loven (Hovedsakelig Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter TEK17)

  • Planbestemmelser (Hovedsakelig fra reguleringsplan eller kommuneplanen)

Lovene gjelder for hele landet og skal være likt for alle, mens planbestemmelser er noe som er unikt for ditt sted. Vanligvis vil dette være reguleringsbestemmelsene som er gjeldende for din eiendom (evt. ditt nabolag, bydel eller lignende avgrenset område). Hvis det ikke finnes reguleringsbestemmelser for din eiendom, da er det den generelle kommuneplanen som gjelder.

Fortsett å lese «Hvordan få tak i Reguleringsbestemmelser og/eller Kommuneplanbestemmelser»

Søknadsskjema for bruksendring uten ansvarsrett

Skal du som privatperson søke om en bruksendring har Direktoratet for Byggkvalitet laget et enkelt søknadsskjema for bruksendring fra tilleggsdel (f.eks. bod) til hoveddel (f.eks stue, soverom eller kjøkken) i egen bolig som du får via linken under.

Søknadsskjema for bruksendring 

Fortsett å lese «Søknadsskjema for bruksendring uten ansvarsrett»