Søknadsskjema til Nabovarsel

Hvis bruksendringen fører til utvendige endringer på fasaden, eller økt trafikk og bruk, i form av selvstendig utleiedel, familiebarnehage eller lignende, må naboene varsles før det søkes om bruksendring overfor kommunen. Naboer får da en periode på 14 dager til å komme med eventuelle merknader eller innsigelser.

Du bør kontakte kommunen din for å få en liste over alle naboene som må varsles. Det er viktig at dere mottar en slik liste fra kommunen, fordi selv om dere kjenner naboene, kan det fortsatt være andre som også har rettighet