Hvordan finne kart av din eiendom

Alle søknader om tillatelse skal ha et kart hvor det er markert hvor det skal gjøres en bruksendring. Som regel er dette enkelt å få tak i, selv om det er litt forskjellig fra kommune til kommune.

Hvis det kun gjelder en enkel bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel bør det holde med hvilket som helst kart. Du kan gå inn på seeiendom.no, skrive inn din adresse, og deretter klikk «Skriv ut» der eiendommen din er markert med et gult felt.

Hvis det gjelder endring av formål (hytte til bolig, boareal til familiebarnehage, osv.), eller opprettelse av selvstendig boenhet, da må det brukes et nøyaktig kartgrunnlag i målestokk som er utgitt av kommunen. Det er noe forskjell fra kommune til kommune, men kart til byggesøknad kan enten hentes gratis ved selvbetjening i kommunens karttjenester, eller at du kan få en kundebehandler/saksbehandler fra kommunen til å sende deg dette på epost hvis du ringer til kommunen. Enkelte kommuner krever at du bestiller dette elektronisk mot betaling. Hvis du er i tvil, er det bare å ta en telefon til kommunen og si at du trenger et kart til byggesøknaden, og da spør gjerne samtidig om eierliste/naboliste og reguleringsplan med bestemmelser, slik at du får alt på én gang.

Det er vanskelig å gi en konkret veileder for innhenting av kart, ettersom det er såpass mye forskjell fra kommune til kommune, der noen kommuner er mer moderne og effektive enn andre. Vi gir et eksempel fra Trondheim kommune som har kommet langt når det gjelder digitalisering av byggesaker. Vi antar at alle kommuner kommer før eller siden til å ha det samme systemet.

https://www.trondheim.kommune.no/karttildeg/

Klikk lenken, og deretter boksen hvor det står «Avansert kart». Skriv deretter inn din adresse, eller ditt gårds- og bruksnummer. Når din eiendom kommer frem på kartet, kan du enkelt klikke på printer iconet i en fane over søkefeltet. Jeg velger normalt sett målestokk på 1:500 og A4 stående format, men du kan prøve deg frem hvordan det passer best. For byggesøknaden skal situasjonskartet enten være 1:500 eller 1:1000, arket bestemmer du selv. Kryss også av for «Rutenett» nedenfor, slik som vist på bildet. Når alt er bra, klikker du på «Klargjør» slik at situasjonkartet viser i ny fane i nettleseren din, som du deretter kan printe ut. NB! Printerens utskriftsinstillinger må være satt til 100% størrelse for å beholde riktig målestokk og ikke «fit to screen» eller lignende endringer.

situasjonskart

På dette kartet kan du også laste ned planbestemmelser for eiendommen. Klikk da på «Arealplaner» øverst, over søkefeltet hvor det nå er markert for «Standard kart». Eiendommen din vil da sannsynligvis bli markert med en farge, hvor for eksempel fargen gul betyr at det er godkjent for boligbegyggelse. Hvis du da klikker på eiendommen din på kartet, vil det til venstre komme opp en liste med planinformasjon. Klikk deretter på «Bestemmelser» for å laste ned planbestemmelser som er gjeldende for din eiendom.