Hvordan fylle ut Skjema for Søknad om Bruksendring fra Tilleggsdel til Hoveddel

Dette er en enkel veileder som viser deg steg for steg hvordan fylle ut skjema for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (eller omvendt) innenfor en bruksenhet.

Søknadsskjema lastes ned her

For slike søknader er det mulig å søke enten digitalt via byggsøk.no eller ved bruk av vanlige skjema. For denne veilederen har vi valgt det vanlige skjema ettersom det er mer oversiktlig og kan fylles ut enten for hånd eller digitalt på PCen din. Selve søknaden med alle vedlegg kan du enklest sende til kommunen via e-post, men også vanlig post eller personlig oppmøte på kommunehuset fungerer bra. For å finne kommunens e-post eller adresse er det bare å gå inn på deres kommunes nettside og se nederst på nettsiden eller der hvor det står «kontakt oss».

Hvis dere velger å bruke byggsøk, da kan dere også bruke vår veileder. Prinsippet og informasjonen er akkurat det samme, bare at bildene ikke vil stemme helt overens.

FØRSTE DEL:

Søknad uten ansvarsrett

Krever søknaden din en dispensasjon fra de tekniske forskriftene (TEK17)? Hvis du har fulgt bruksendring.no sin veileder for søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel da bør du allerede ha avklart om din søknad krever dispensasjon eller ikke. Hvis du ikke allerede har avklart dette, bør du gå tilbake til veilederen for de tekniske forskriftene (TEK17) først for å undersøke om tiltaket ditt oppfyller alle kravene. Først når dette er avklart, bør søknadsskjema fylles ut.

Hvis det ikke er behov for en slik søknad om dispensasjon, da bør det vanligvis være svart «NEI» på alle 4 spørsmålene (likt som for bildet ovenfor). For endring av bruk av rom innen eksisterende bruksenhet, skal det ikke være behov for hverken uttalelser fra annen myndighet eller nabovarsling. For det siste spørsmålet kan dere krysse av for «NEI» hvis dere ikke har noe bestemt grunnlag for å gjøre annerledes. Regelverket i TEK17 er ikke strengere enn TEK10 for slike bruksendringer.

Hvis søknaden inneholder andre forhold som et nytt vindu (fasadeendring) eller ny atkomst trapp ned til kjeller (terrengendring) da er det en rekke andre krav som gjelder, og vi anbefaler at du tar kontakt direkte med oss i bruksendring.no for hjelp til dette. Vi mottar helst kontakt på post@bruksendring.no eller via vårt kontaktskjema.

ANDRE DEL – SØKNADEN GJELDER

Fyll inn adresse, postnummer, poststed og kommune, i tillegg til Gnr. (gårdsnummer) og Bnr. (bruksnummer). I noen tilfeller vil det også være et festenummer, seksjonsnummer, bygningsnummer eller bolignummer.

Hvis du er i tvil hva som er Gnr. (gårdsnummer) og Bnr. (bruksnummer) osv. kan du enkelt undersøke dette på nettsiden seeiendom.no. Bare søk i søkefeltet med deres adresse og så vil eiendommen vises. Vanligvis er en eiendom markert med 2 tall, som f.eks. 207/63. Dette betyr at Gnr. er 207 og Bnr. er 63.

Kryss deretter av for «Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet» og skriv «BOLIG» eller tilsvarende nederst for planlagt bruk/formål.

TREDJE DEL – AREALDISPONERING OG PLASSERING

Dette er uaktuelt når det kun er snakk om endring på bruk av eksisterende areal i egen bruksenhet.

FJERDE DEL – KRAV TIL BYGGEGRUNN

Det er sjelden en bruksendring blir begrenset av naturpåkjenninger, men det kan være aktuelt i enkelte tilfeller. Bor du for eksempel i et flomutsatt område, kan dette føre til visse begrensninger for utnyttelse av en underetasje. I dette tilfellet kan det være mulig å søke om bruksendring til hoveddel for et areal opp mot 50 m2, men utover dette må du nok søke om dispensasjon for å få din søknad godkjent.

Hvis du er i tvil om din eiendom er utsatt for slike naturpåkjenninger kan du ta kontakt med din kommune for å undersøke om dette er et hinder for din søknad om bruksendring.

FEMTE DEL – TILKNYTNING TIL VEG OG LEDNINGSNETT

Dette er uaktuelt når det kun er snakk om endring på bruk av eksisterende areal i egen bruksenhet.

SJETTE DEL – VEDLEGG

Hvis du har skrevet en søknad om dispensasjon, vedlegges denne som «B1-Søknad-om-Dispensasjon.pdf» i e-posten du sender til kommunen med søknaden. Kryss i dette tilfellet for vedlegg 1 til 1 på topp der det står «Dispensasjonessøknader» og «B». Hvis søknaden din ikke krever dispensasjon, krysser du av i boksen hvor det står «Ikke relevant» ovenfor.

Neste linje for gruppe C – Nabovarsel, her krysser du også av i boksen hvor det står «Ikke relevant» ovenfor. Så lenge det ikke er utvendige endringer er ikke dette relevant for naboer.

Gruppe D er for situasjonsplanen / kartet som må være vedlagt søknaden. Kryss her for vedlegg 1 til 1 slik som det vises på skjema ovenfor.

Gruppe E er for hustegninger. Gi et nummer for hvert ark eller PDF-fil som du sender til kommunen. I eksempelet ovenfor har vi gått ut i fra at du har en eksisterende plantegning som er vedlegg E1 og et eksisterende snitt-tegning som er vedlegg E2. Vedleggene for eksisterende tegninger blir da vedlegg 1 til 2.

For nye tegninger har vi i eksempelet gått ut i fra at snittet (som viser romhøyden) beholdes uendret, slik at det blir bare én ny tegning; plantegningen som viser det nye oppholdsrommet (eller lignende). Dette blir da det tredje vedlegget i E-gruppen, eller som vi skriver det «E3-Plantegning-ny.pdf». Vedleggene for nye tegninger blir da kun vedlegg 3 til 3.

De 3 siste rekkene i vedleggslisten er nok ikke aktuelle for en søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet.

SYVENDE DEL – ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT

Denne skal være ganske selvforklarende. Her er det bare å fylle ut navn, adresse og kontaktinformasjon før du signerer det hele med dagens dato.

Organisasjonsnummer kan du bare se bort fra hvis du søker som en privatperson i egen bolig.

DA SKAL SKJEMA VÆRE FERDIGUTFYLT!

Takk for at du valgte vår veileder. Vi håper den har vært til god hjelp.

Hvis du liker veilederen til bruksendring.no og har lyst til å hjelpe oss med jobben som vi gjør, så håper vi at du kan gjerne dele siden med andre hvis det er noen du kjenner som også skal i gang med å søke om bruksendring.

Vi ønsker deg lykke til videre med søknaden din!