Hvordan få tak i Reguleringsbestemmelser og/eller Kommuneplanbestemmelser

For byggesøknader og søknader om bruksendring er det 2 viktige sett med regler og krav som sier hva vi kan og hva vi ikke kan gjøre.

  • Loven (Hovedsakelig Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter TEK17)

  • Planbestemmelser (Hovedsakelig fra reguleringsplan eller kommuneplanen)

Lovene gjelder for hele landet og skal være likt for alle, mens planbestemmelser er noe som er unikt for ditt sted. Vanligvis vil dette være reguleringsbestemmelsene som er gjeldende for din eiendom (evt. ditt nabolag, bydel eller lignende avgrenset område). Hvis det ikke finnes reguleringsbestemmelser for din eiendom, da er det den generelle kommuneplanen som gjelder.

Fortsett å lese «Hvordan få tak i Reguleringsbestemmelser og/eller Kommuneplanbestemmelser»

Søknadsskjema for bruksendring uten ansvarsrett

Skal du som privatperson søke om en bruksendring har Direktoratet for Byggkvalitet laget et enkelt søknadsskjema for bruksendring fra tilleggsdel (f.eks. bod) til hoveddel (f.eks stue, soverom eller kjøkken) i egen bolig som du får via linken under.

Søknadsskjema for bruksendring 

Fortsett å lese «Søknadsskjema for bruksendring uten ansvarsrett»

Hvordan finne kart av din eiendom

Alle søknader om tillatelse skal ha et kart hvor det er markert hvor det skal gjøres en bruksendring. Som regel er dette enkelt å få tak i, selv om det er litt forskjellig fra kommune til kommune.

Hvis det kun gjelder en enkel bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel bør det holde med hvilket som helst kart. Du kan gå inn på seeiendom.no, skrive inn din adresse, og deretter klikk «Skriv ut» der eiendommen din er markert med et gult felt.

Hvis det gjelder endring av formål (hytte til bolig, boareal til familiebarnehage, osv.), eller opprettelse av selvstendig boenhet, da må det brukes et nøyaktig kartgrunnlag i målestokk som er utgitt av kommunen. Det er noe forskjell fra kommune til kommune, men kart til byggesøknad kan enten hentes gratis ved selvbetjening i kommunens karttjenester, eller at du kan få en kundebehandler/saksbehandler fra kommunen til å sende deg dette på epost hvis du ringer til kommunen. Enkelte kommuner krever at du bestiller dette elektronisk mot betaling. Hvis du er i tvil, er det bare å ta en telefon til kommunen og si at du trenger et kart til byggesøknaden, og da spør gjerne samtidig om eierliste/naboliste og reguleringsplan med bestemmelser, slik at du får alt på én gang.

Fortsett å lese «Hvordan finne kart av din eiendom»

Hvordan få tak i eksisterende plantegninger av huset ditt

Noe av det første og viktigste å innhente er godkjente plantegninger av din bolig. Både for din egen del, og for kommunen er det viktig å kunne vise tydelig hva som er endringen fra opprinnelig plantegning.

På nettsiden infoland.ambita.com kan du søke etter din eiendom for å bestille alt du trenger for byggesøknaden din. For en enkel bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel vil det holde med kun plantegninger og snitt, som begge bør være tilgjengelig i de godkjente bygningstegninger. Fortsett å lese «Hvordan få tak i eksisterende plantegninger av huset ditt»